लाभार्त्यांचे पात्रता निकषमहाराष्ट्र राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेली कोणतेही १ सदस्य आई - वडील , शेतकऱ्याची पती / पत्नी , मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतेही एक व्यक्ती असे १० ते ७५ वयोगातील एकुण दोन जणांना अपघाती विमा संरक्षण .

विम्या पासून मिळणारे आर्थिक लाभअ.क्र. अपघाताची बाब नुकसान भरपाई
1 अपघाती मृत्यु रू.२,00,000
2 अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी होणे रू.२,00,000
3 अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी होणे रू.२,00,000
4 अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी होणे रू.१,00,000

विमा संरक्षण समाविष्ट असलेले अपघातरस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडुन मृत्यु, विषबाधा, विजेचा धक्का, विज पडुन मृत्यु, सर्पदंश, विंचुदंश, खुन, उंचावरून पडुन मृत्यु, नक्षलवाद्यांकडुन होणा-या हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यांमुळे किंवा चावल्यामुळे होणारे अपघाती मृत्यु, दंगल इत्यादींमुळे होणा-या अपघाती घटनांमुळे शेतक-यांस मृत्यु किंवा अपंगत्व आल्यास विम्याद्वारे आर्थिक लाभ मिळु शकतो

मृत / अपघात दावा करण्यास लागणारे कागदपत्र • तालुका कृषी अधिकारी पत्र ( मृळ प्रत ),
 • दावा अर्ज
 • वारसदाराचे बॅंन्क खाते पुस्तक ( झेराॅक्स )
 • घोषणापत्र 'अ ' व 'ब '
 • वयाचा दाखला(मतदान कार्ड/पॅन कार्ड/वाहन परवाना/जन्माचा दाखला/पासपोर्ट/शाळेचा दाखला)साक्षांकित केलेली झेराॅक्स प्रत जोडावी
 • ७/१२, ६ क, ६ ड
 • मृत्यु प्रमाणपत्र
 • प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर )अकस्मात मृत्युची खबर
 • घटनास्थळ पंचनामा
 • इन्क्वेस्ट पंचनामा (मरणोत्तर पंचनामा)
 • पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट ( शवविच्छेदन अहवाल)
 • वाहन चालविण्याचा वैध परवाना ( ड्रायव्हिंग लायसन्स )
 • व्हिसेरा रिपोर्ट
 • अपंगत्वाचा दाखला व फोटो

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेल्या व्यक्तीस दावा करण्यास लागणारी कागदपत्र • ज्या शेतकऱ्याचा वहिती खातेधारक म्हणुन नोंद आहे त्याचा वारस म्हणुन प्रस्ताव सादर करतोय त्या शेतकऱ्याचा ७ /१२ उतारा, ६ ड (जुना फेरफार).
 • शासननिर्णयनुसार अपघाता संबंधी सर्व लागणारी कागदपत्रे जशीच्या तशी.
 • शिधापत्रिका ( रेशनकार्ड ) शेतकऱ्याचे वरसाशी नाते स्पष्ट करणारी कागदपत्रे ( पुरावा ).
 • विमा दावा दुघर्टनेनंतर ४५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव तयार करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
 • इतर संबंधीत दाव्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र अटी व शर्ती लागु
<< मुख्यपृष्ठावर परत जा